Розширення алгебраїчних законів та можливостей сьогодні дає змогу виділити різні її розділи:

  • Елементарна алгебра (вивчаються рівняння лінійні, квадратні, кубічні та четвертого степеня);
  • Алгебра абстрактна (розглядає алгебраїчні структури, що задано аксіоматично: поля, групи, кільця);
  • Булева алгебра (із доповненням дистрибутивною ґраткою та подібні структури);
  • Лінійна алгебра (в основі вивчення лінійних рівнянь та матриць);
  • Алгебра універсальна (загальні властивості всіх структур);
  • Алгебраїчна теорія чисел (розглядає цілі алгебраїчні числа у структурах алгебри);
  • Алгебраїчна геометрія (розв’язання геометричних задач за допомогою абстрактної алгебри);
  • Комутативна алгебра (вивчення комутативних кілець, їх модулів та ідеалів);
  • Алгебраїчна комбінаторика (пряме та зворотне застосування методів теорії груп та абстрактної алгебри до комбінаторних задач).

Авжеж всі ці розділи в школі не вивчаються, проте основами та простими алгебраїчними поняттями повинен володіти кожен. Іноді, навіть того не розуміючи, ми застосовуємо алгебру у нашому житті, особливо в сфері складних фінансів або в інших розрахункових операціях. Особливо вона може знадобитись, якщо в майбутньому Ви плануєте займатись бізнесом. Її закони та методи застосовуються при прогнозуванні, моделюванні та найпростішому аналізі діяльності. Сфери застосування її безмежні, ватро тільки зрозуміти, де і як її можна використати.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Даний розділ покликаний познайомити Вас з різними підходами до вивчення алгебри, її основних понять та операцій. Тут також містяться сучасні розробки для ефективного її викладання, контролю та оцінювання практичних навичок.

Материалы по теме:

План-конспект занятия (младшая груп…

"Курячьи именины"Музыкально-игровой досуг для детей 2-й мл. группыОбор...

План-конспект занятия по математике…

План-конспект занятия по математике (старшая группа) по теме: Конспект комплексного занятия по математике

Уточнить знания детей о последо­вательности дней недели. Учить измерят...

Календарно-тематическое планировани…

Календарно-тематическое планирование по алгебре (5 класс) по теме: Рабочая программа составлена по математике в 5 классе

 Данная рабочая программа составлена по учебнику математика 5  класс а...

Грамоталар | Социальная сеть работн…

Грамоталар | Социальная сеть работников образования...