Гемитон, инструкция, описание препарата. фармакологические свойства, показания к применению, способ применения и дозы

Состав лекарственного препарата
одна таблетка мiстить 0,075 мг клонiдину гiдрохлориду;

Лекарственная форма
Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа
Антигіпертензивний засіб.

Фармакологические свойства
Фармакодинаміка.

Клонідин є антигіпертензивним засобом, який діє на рівні нейрогуморальної регуляції судинного тонусу. Після проходження крізь гематоенцефалічний бар’єр клонідин селективно стимулює a2-адренорецептори ядер судинорухового центру довгастого мозку, за рахунок чого гальмує симпатичну імпульсацію з ЦНС, викликаючи вазодилатацію і зниження артеріального тиску. Зниження симпатичної активності супроводжується зниженням рівня катехоламінів (особливо норадреналіну) в плазмі крові і сечі. Застосування клонідину приводить до зниження частоти серцевих скорочень, систолічного і діастолічного АТ. Тривале застосування клонідину приводить до зменшення гіпертрофії міокарда і поліпшення функції лівого шлуночка. Клонідин має седативний і аналгезуючий ефект. За рахунок центральної дії здатний усувати соматовегетативні прояви опіатної і алкогольної абстиненції. Клонідин знижує внутрішньоочний тиск за рахунок зменшення секреції і покращання відтоку водянистої вологи очей.

Фармакокінетика.

Після прийому препарат швидко і повністю всмоктується в травному тракті. Біодоступність наближається до 100 %. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 1-2 години. Гіпотензивний ефект розвивається через 30-60 хвилин після прийому внутрішньо і зберігається протягом 8-12 годин. Близько 50 % клонідину метаболізується в печінці з утворенням неактивних сполук; виводиться із сечею (40-60 %) і з калом (10%). Період напіввиведення коливається в широких межах і становить у середньому 12 годин. Елімінація клонідину затримується у пацієнтів з вираженою нирковою недостатністю.

Показания к применению
Гемiтон® 0,075 застосовують при рiзних формах гiпертонiчної хвороби, в тому числі для купірування гіпертонічного кризу (за винятком такої при феохромоцитомi). Прояви абстинентного синдрому, який виникає при раптовому припиненнi прийому наркотичних засобiв (опiй). В офтальмологічній практиці – для лікування первинної відкритокутової глаукоми.

Противопоказания
Гемiтон® 0,075 протипоказаний при підвищеній чутливості до клонідину, або до будь-яких інших компонентів препарату. Гемiтон® 0,075 протипоказано застосовувати при розладах функцiї збудливостi в серцi (синусовий вузол), що спричиняють порушення частоти серцебиття (виражена синусна брадикардiя, атрiовентрикулярна блокада ІІ i ІІІ ступеня), при тяжких порушеннях периферичного кровообiгу, а також при пiдвищенiй чутливостi хворих до клонiдину.

При депресiях, свiжому iнфарктi мiокарда, iшемiчнiй хворобi серця i порушеннях кровообiгу в судинах головного мозку внаслiдок артерiосклерозу лiкар вирiшує, порiвнявши користь лiкування з ризиком, застосовувати препарат чи нi.

Предостережения при использовании
Незважаючи на те, що до цього часу у людини не були встановленi ознаки ембрiотоксичного впливу клонiдину, не слід призначати Гемiтон® 0,075 жiнкам у першi 3 мiсяцi вагiтностi, а також при гiпертензивних пiзнiх токсикозах (ускладнення в другiй половинi вагiтностi з наростанням артерiального тиску, видiленням бiлку із сечею i утворенням набрякiв).

Препарат протипоказаний при грудному вигодовуванні
Гемiтон® 0,075 приймають пiсля їди, запиваючи невеликою кiлькiстю рiдини.

Тривалiсть застосування препарату визначає лiкар. Нi в якому випадку хворi не повиннi припиняти лiкування самостiйно, тому що може значно пiдвищитись артерiальний тиск а також виникнути ускладнення з боку серцево-судинної системи.

Дорожній рух і реакція хворих.

Лiкування високого кров’яного тиску цим лiкарським засобом проводиться пiд постiйним лiкарським контролем. Внаслiдок рiзної реакцiї хворих на медикамент у них по-рiзному може порушуватися здатнiсть самостiйно знаходитись на вулицi, керувати машинами або їх обслуговувати. Це найсильнiше виражається на початку лiкування, при замiнi одного препарату iншим або при одночасному вживаннi алкоголю.

Взаимодействие с лекарственными препаратами
Сечогiннi засоби (дiуретики), судинорозширювальнi засоби (вазодилататори), а також

дiєта з обмеженням кухонної солi пiдсилюють дiю Гемiтону® 0,075 знижувати артерiальний тиск. Крiм того, вплив Гемiтону® 0,075 може пiдсилюватись при одночасному застосуваннi його з антигiстамiнними засобами.

При одночасному застосуванні бета-адреноблокаторiв i/або серцевих глiкозидiв з Гемiтоном 0,075 можуть вiдмiчатись уповiльнення серцебиття i дуже рiдко – порушення серцевого ритму (атрiовентрикулярна блокада).

Якщо необхiдно припинити комбiноване лiкування Гемiтоном 0,075 i бета- адреноблокатором, задля уникнення небажаних проявiв надпiдвищеної симпатичної iннервацiї в першу чергу поступово припиняють застосування бета-адреноблокатора i тiльки тодi, так само обережним зменшенням доз (високi дози зменшують протягом кiлькох днiв), припиняють прийом Гемiтону® 0,075. Послаблення антигiпертензивної дiї Гемiтону® 0,075 може вiдмiчатись при одночасному застосуваннi його з трициклiчними антидепресивними засобами. Толазолiн може повнiстю усувати вплив Гемiтону 0,075, тому його застосовують як специфiчний антидот при передозуваннях або отруєннi протигiпертонiчним засобом.

Гемiтон® 0,075 може сприяти дiї медикаментiв, якi пригнiчують центральну нервову систему, таких як заспокiйливi, снодiйнi та антигiстамiннi засоби, а також алкоголь.

Способ применения и дозы
Дози препарату лiкар призначає iндивiдуально для кожного хворого, спочатку призначаючи низькi дози Гемiтону® 0,075 i потiм поступово їх пiдвищуючи.

При легких або середньотяжких формах гiпертонiї лiкування починають призначенням 1 /2 таблетки Гемiтону® 0,075 2 рази на добу. За необхiдностi разову i добову дозу препарату можна поступово пiдвищувати за вказiвками лiкаря. В середньому добовi дози становлять 2 рази по 1–2 таблетцi Гемiтону® 0,075.

За необхiдностi застосування бiльш високих доз препарату переходять на таблетки Гемiтону® по 0,3 мг. Разовi дози клонiдину, якi перевищують 0,3 мг, можуть призначатись лише у виняткових випадках i, якщо можливо, в умовах стацiонару.

Лiкування проявiв абстинентного синдрому, який виникає при припиненнi прийому наркотичних засобiв, повинно проводитись тiльки в умовах стацiонару при щоденному контролi артерiального тиску i частоти пульсу. Для цього Гемiтон® 0,075 призначають дозою 0,3–0,8 мг на добу, розподiляючи на 4–6 прийомiв на день.

Побочные эффекты
Часто можуть виникати відчуття втоми i сухiсть слизових оболонок рота i носа, седативний ефект. Як правило, при продовженнi лiкування цi явища зникають.

У зв ’язку з затримкою води i натрiю в органiзмi пацiєнтiв може збiльшуватись маса тiла, але iнодi може виникати блювання або пронос.

Тi, хто носить контактнi лiнзи, повиннi враховувати зменшення сльозовидiлення, що iнодi спостерiгається.

У поодиноких випадках, залежно вiд дози препарату, можуть виникати ортостатичнi побiчнi реакцiї, такi як запаморочення, зацiпенiння або схильнiсть до колапсу. Тому хворi повиннi повiльно переходити iз горизонтального в вертикальне положення, а в спекотну погоду не повиннi виконувати важку фiзичну роботу або довго знаходитись у стоячому положеннi.

Залежно вiд дози Гемiтону® 0,075 у хворих рiдко спостерiгається уповiльнення частоти серцевих скорочень або частоти пульсу. При виявлених до лiкування порушеннях функцiї збудливостi i провiдностi серця i при застосуваннi препарату в бiльших дозах можуть посилюватись аритмiї серця (атрiовентрикулярна блокада).

В рiдкiсних випадках на початку лiкування у хворих може спостерiгатись парадоксальне пiдвищення артерiального тиску.

Рiдко виникають депресії, розлади сну (що iнодi супроводжуються нiчними кошмарами), схильнiсть до атонiї кишечнику або запорiв, порушення сприйняття оточуючого свiту, тимчасовi стани сплутаностi свiдомостi або розлади зору (порушення акомодацiї ока).

В поодиноких випадках можуть виявлятись реакцiї пiдвищеної чутливостi хворих до медикаменту (алергiї), бiль у привушнiй слиннiй залозi, а при iснуючiй схильностi можуть виникати парестезiї або порушення чутливостi та вiдчуття холоду в кiнцiвках, а також збiльшення молочних залоз у чоловiкiв (гiнекомастiя).

При раптовому припиненні дуже рідко спостерігається феномен “відміни” – підвищений артеріальний тиск, нервозність, головний біль, тремтіння, нудота.

Передозировка
Передозування виявляється апное, пригніченням дихання, гіпотермією, сонливістю, симптоматичною гіпотензією, ортостатичними реакціями, брадикардією, періодичним блюванням, ксеростомією.

В більшості випадків достатньо симптоматичної терапії. Як специфічний антидот може бути використаний толазолін; 10 мг толазоліну при в/в введенні чи 50 мг при застосуванні внутрішньо нейтралізують ефект 0,6 мг клонідину.

Условия хранения
Зберігають при температурі не вище 25°С. Зберігають в недоступному для дітей місці. Термін придатності: 5 років.

Рейтинг статьи
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит